top of page

Om Møller Christensen, politiassistent

Det er de færreste mennesker, der er så privilegerede at have mulighed for at kunne forene deres arbejde og fritidsinteresser, og hvor synergieffekten herfra er medvirkende til, at det bliver en succes – men den mission er lykkedes for mig.

 

 

Det hele tog sin begyndelse tilbage i 1983, hvor jeg startede som hundefører i PH.

Mit job som tjenestehundefører gjorde, at det lå helt naturligt for mig at træne min hund i PH. Det var særdeles vigtig for mig at have en hund, som var veluddannet til de opgaver, vi blev mødt med som team i vores daglige arbejde.

Jeg blev lynhurtig ”bidt af hundetræning” idet jeg synes, at det er særdeles berigende – både for det bånd, der skabes i samarbejde imellem hund og fører, men også for de resultater, der kommer af vores fælles indsats.

 

Det viste sig hurtig, at kombinationen af at yde en indsats, og være udstyret med den rigtige hund, så har man mulighed for at nå langt med sin hund i PH. Jeg satte mig dengang et mål – at jeg ville med til DM – og vinde det.  Og det mål har jeg nået hele 9 gange siden. Jeg må indrømme, at det er en overvældende oplevelse hver gang. Et er, at det kan lade sig gøre, et andet er, at man formår at gøre det med hund nr. 2,  3 og 4 - så er det, at jeg får bekræftet, at mine strategier har været rigtige for mig.  

De mange år som aktiv hundefører og de kompetencer jeg herfra har erhvervet mig, har været inspirationskilden til at starte Kennel Møller. Det er min erfaring, at hvis man ønsker en dygtig hund, så er det vigtigt at hunden besidder de rigtige egenskaber, når der skal udføres et godt stykke hundearbejde. Dette er gældende både, for en tjenestehund og en konkurrencehund.

 

At drive kennel, hvor det primære er brugshunde, er en meget spændende og inspirerende opgave. Det er vigtigt for mig, at jeg kan se resultaterne af mit arbejde med avlen. Der ligger derfor en aktiv indsats i at få undersøgt baggrunden for de avlsdyr, som jeg anvender, så jeg ved, hvad der ligger bag de linjer jeg, anvender, og hvad jeg således kan forvente af de hvalpe, som jeg opdrætter.

 

Når jeg udvælger mine avlsdyr, vægter jeg deres drifter, arbejdsglæde og indlæringsevne meget højt. Samtidig skal de have et godt væsen og dermed være omgængelige.

Specielt tæven har meget stor betydning for prægning af hvalpene og derfor er det af stor betydning, hun er i mental balance. Desuden er den prægning hvalpene får i deres første 8 uges levetid af mig og min familie, særdeles vigtig for hvalpenes videre udvikling.

 

Som opdrætter er det vigtig for mig, at jeg sikrer mig, at kombinationen hund og fører bliver korrekt, men også at mine hvalpekøbere får den type hund, de ønsker og forventer. Så når et kuld hvalpe skal ud i deres nye hjem, forsøger jeg at fordele hvalpene efter, hvilken type hundefører det er, men også efter dennes ønsker og behov. Det er vigtigt, at man fra starten finder den rette hundefører og familie til hvalpen. På den måde sikre man sig, at den kommer godt fra start og bliver en fremtidig succes.

 

For at det skal gå mine hvalpe godt, er jeg som opdrætter også selektiv når jeg skal vælge, hvem jeg sælger mine hvalpe til. Personligt har jeg nogle krav, som jeg stiller til mine hvalpekøbere, da det er vigtigt for mig, at hvalpene havner de rigtige steder.

 

Jeg har kontakt med rigtig mange af mine hvalpe – hunde, dels for at følge dem af hensyn til det fremtidige avlsarbejde, men også for at råde og vejlede med hensyn til træning, som jeg meget gerne deltager i, uanset, hvor i landet hundene befinder sig. Jeg synes, at der er særdeles spændende og inspirerende at følge sine hvalpe, og se den udvikling de gennemgår.

 

Det er særdeles motiverende for mig som opdrætter, når nogle af mine hvalpe/hunde klarer sig rigtig godt i brugsarbejdet. Det være sig enten i arbejdet som tjenestehund eller som deltager i konkurrence. Drømmen er naturligvis, at det altid er en KENNEL MØLLERS hund, der er på sejrspodiet, og jeg prioriterer derfor også meget at følge med i, hvordan det går, når mine hvalpe stiller op til forskellige konkurrencer.

 

Jeg har det bedst med, at mine hunde bliver brugt aktivt i deres nye hjem. Som aktiv hundefører i PH, er det derfor helt naturligt for mig, at alle hvalpekøbere opfordres til at søge om optagelse i Dansk Politihundeforening, hvor jeg mener, der er fantastiske muligheder for at få rigtig mange gode oplevelser med sin hund.

Kennel Møllers vision er at opdrætte nogle af Danmarks bedste brugshunde, som altid ligger i top, når det gælder deres præstationer.

Det er min målsætning, at give mine hvalpekøbere de bedste forudsætninger – det bedste hundemateriale at arbejde med, - en sund og arbejdsivrig hund, som besidder de kvalifikationer og kompetencer, der kræves for at begå sig på højt niveau, når der tales brugsarbejde. Strategien er, at jeg kan være der for mine hvalpekøbere som coach, træner, vejleder og sparringspartner, således at Kennel Møllers hunde også i fremtiden er med til at sætte præg på opdræt af brugshunde i Danmark. Det er harKennel Møller gjort siden 1995.

bottom of page